JAF logo
Vi er et arkitektkontor på Gjøvik med 40 års erfaring. Kontoret prioriterer det arkitekturfaglige kompetansenivået høyt, og vi dekker de fleste behov innen nåtidsarkitektur og planlegging.
Vi planlegger og utfører bygg i alle størrelser for et bredt spekter av klienter. Enten det er utdannings- og omsorgsbygg, næringsbygg, varmestuer eller lydstudio – vi har erfaring med det meste.
Med Norconsult på laget kan du forvente at bygget holder høy standard og kommer til å bli verdsatt i lang tid framover. Vi mener at gode materialer og rasjonell arealbruk skaper steder hvor folk trives, og kan gjøre jobben sin effektivt. Vi forsøker alltid å skape positive bidrag til bybildet og nærmiljøet. Kort sagt – hyggelige, virksomme, og vakre bygg.
Hva vi legger vekt på:
• Gjeldende lover og regler

• Bærekraftige idéer
• Solid materialbruk
• Moderne byggeteknologi
• Rasjonell og økonomisk arealbruk

Vi er klare til å ta ditt oppdrag, og ser fram til å jobbe med deg for å skape varige og vakre løsninger. Ta kontakt med oss!

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS