JAF logo
Prosjekter

Attraksjon i Fjærland - Marheim Fjordsenter

Skala og tilhørighet har vært viktig ved utforming av dette prosjektet. Et sterkt ønske om å respektere stedet og dets kvaliteter, samt å spille på lag med små-skala bebyggelsen, har ført til at Marheim Fjordsenter har fått to etasjer og saltak. Formen er inspirert av tradisjonelle naust som ligger ved siden av hverandre i vannkanten. Fasaden i jernvitrolbehandlet gran er inspirert av en låve i nærheten. Hovedkonseptet i planløsningen er en todelt organisering med de mørkere opplevelsesrommene i vest og et åpent atrium med fjordutsikt i øst. Mellom noen av opplevelsesrommene er det lagt inn vinduer som rammer inn utsikten. De ulike rammene oppleves på forskjellig vis og rammer inn ulike utklipp av de spektakulære omgivelsene. En av rammene er spesielt tilrettelagt barn ved at en må krabbe igjennom en tunnel for å komme til utsiktspunktet. I tillegg til å gi ulike arkitektoniske opplevelser er disse rammene ideelle for "selfier".

Takformen bretter seg over bygget og rammer inn de ulike volumene. Alle saltakene har en unik form, noe som spiller på variasjonen i fjellene. Saltakene er vinklet for å lede blikket til publikum i ulike retninger ulike steder i bygget. Det brettede taket vil virke romdannende og skape ulike sekvenser, både intime og mer åpne.

Type
Næringsbygg
Kulturbygg
Oppdragsgiver
Størrelse
3.200 m²
Sted
Fjærland
Status
Konkurranse 2018

Lignende prosjekter

Rådhuskvartalet Nittedal
Kulturbygg
Masterplan
Hamar Stadion
Næringsbygg
Bolig
Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS