JAF logo
Prosjekter

CC Gjøvik

CC Gjøvik er ombygd og utvidet med nye butikker i flere faser gjennom en årrekke. Hovedgrepet i planløsningen er det bueformede inngangspartiet som virket samlende på hele anlegget, og som er fulgt opp formmessig i parkeringshuset. Inngangspartiet er blitt en slags "logo" for hele anlegget, og er med på å gi det særpreg. Selv om anlegget framstår massivt og stort fra mjøssida, gjør terrenget at det er relativt godt tilpasset bystruktur og målestokk fra Strandgata. De største utvidelsene i senere år, er ombygging av fellesområde, utvidelsen av senteret til treningssenter og lokaler for Toys'R'Us, og ny fasade i 2014. Utvidelsen av treningssenteret ga en ny inngang fra Strandgata, som bygger opp under ønsket om å bryte ned volumet i forhold til eksisterende bebyggelse og miljøgaten Strandgata.

Type
Næringsbygg
Oppdragsgiver
CC eiendom
Størrelse
40.000 m²
Sted
Gjøvik
Status
Oppført i flere faser 1996-2011

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS