JAF logo
Prosjekter

Torpa Barne- og ungdomsskole med idrettshall

Mulighetsstudie for rehabilitering og utvidelse av skoleanlegget i Torpa. Ny flerbrukshall som en integrert del av skolen og nærmiljøet, landskapsstudier og tomtevurderinger samt vurderinger av bruk av prefabrikkerte treelementer som materiale og byggemetode.

Utarbeiding av forprosjekt, samt studering av ulike løsninger på klasserom og grupperom. Befaring av skoler i nærmiljøet for inspirasjon. Detaljert 3D modellering av fellesarealer, spesialrom og klasserom for enkel og oversiktlig kommunikasjon med brukerne.

Detaljprosjektering av skole og flerbrukshall med videreutvikling av konsept fra forprosjektet.

Bruk av prefabrikkerte fasadeelementer.

Type
Utdanning
Idrett- og flerbrukshall
Oppdragsgiver
Nordre Land kommune
Størrelse
2350 m²
Sted
Torpa
Status
Forstudie/forprosjekt 2015-2019. Gjennomføring 2020-2022.

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS