JAF logo
Prosjekter

Gimle omsorgsboliger

1800 m2. Gimle sykehjem er et av Vestre Totens kommunes  institusjonstilbud til eldre. Vestre Toten kommune ønsket å forsterke dette anlegget ved å legge nye omsorgsboliger for demente nært knyttet til eksisterende anlegg. Et tomteområde sydøst for  eksisterende sykehjem ble stilt til disposisjon. Størrelse på tomten, påkrevde avstander til  eksisterende bygg og tomtegrenser, i tillegg til krav om bebyggelse på ett  plan og egen ”sansehage”, har vært styrende elementer for utforming og plassering av det nye bygget. Adkomsten til tomten er via eksisterende adkomstvei i nord/øst.

De nye omsorgsboligene bygges som 1-planløsning. Bygningsmassens utforming og størrelse gir dette byggetrinnet særpreg og identitet og beriker eksisterende bebyggelse ved sykehjemmet. Skjermtak utenfor fellesarealer gir gode og overdekkede uteplasser som får ettermiddagssol. Bygningen består av to bogrupper for 8 beboere i hver og to korttidsplasser ved utredning og  avlastning. Sentralt ligger også korttidsplasser som er orientert bort fra  bogrupper men i nær kontakt med fellesarealer. Korttidsplasser og personalrom  har direkte adgang til attraktive overdekkede ”solplasser” mot syd.

Bogrupper er organisert som selvstendige enheter med egne  oppholdsstuer, kjøkken/spis, felles lager og private innvendige boder. Via  fellesarealer har beboere adkomst direkte til terreng/ terrasser og ”sansehage”.  Det ble lagt stor vekt på utforming av utearealer med gangvei mellom busker  og blomster og oppholdsplasser i det grønne.

Yttervegger er bindingsverksvegger med panelkledning utvendig og helsparklet og malt gips innvendig. Våte rom med fliser. Gulv lagt med linoleum (parkett) og våtromsbelegg.

Vinduer med aluminiumsbelagte trekarmer.

Tak er kombinert luftet isolert pulttak over leiligheter og  korridorer som er en del av fellesarealer, og flatt tak over de øvrige  formene.

Type
Omsorg
Oppdragsgiver
Vestre Toten kommune
Størrelse
1.450 m²
Sted
Bøverbru
Status
Oppført i 2012

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS