JAF logo
Prosjekter

Greina Borettslag

Blokk bestående av 26 leiligheter pluss parkeringskjeller. Blokka bygges med fem etasjer i den ene delen og tre etasjer i den sørligste delen. Leilighetene varierer i størrelse fra 75 m2 til 125 m2.

Hovedgrep og arkitektonisk form

Bygget består av to volum som settes inntil hverandre og følger retningen på Severin Olsens veg og Østvollvegen. Høydeforskjellen i tomta utnyttes ved å plassere hovedvolum lengst øst i tomta for på denne måte å skape muligheten for å etablere parkeringskjeller med innkjøring fra vest samtidig som direkte terreng adkomst fra Severin Olsens veg og inn i første boligplan er tilstrebet. Byggets høyeste del på 5 plan legges ut mot krysset i nord, der situasjonen er mest «urban». Det laveste volumet langs vegen i øst trappes ned mot bebyggelsen i syd for å tilpasses de høyder og volumer som eksisterer her.

Utomhus.

Felles uteplass etableres på nederste plan mot vest. Her er solforholdene best og adkomsten enkel for alle i komplekset. Langs Severin Olsens veg etableres grønt belte som skille mellom fortau og bygg.

Universell utforming

Universell utforming er godt ivaretatt via trinnfrie adkomster fra to nivåer, fra øst og vest, samt adkomsten fra parkeringskjeller. Samtlige boenheter er universelt utformet der det også er vektlagt god og trinnfri adkomst til de store balkongene.

Type
Bolig
Oppdragsgiver
GOBB / Miljøbygg
Størrelse
3.250 m² + P-hus
Sted
Raufoss
Status
Ferdigstilt 2018

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS