JAF logo
Prosjekter

Høgskolen i Gjøvik

Konseptet er utviklet rundt ideen om en enkel hovedform som underbygger tanken om at lite overflate (fasade) i forhold til gulvareal vil lede til et bygg med gode forutsetninger for å bli energieffektivt.

Hver av anleggets hovedfunksjoner gis en separat, enkel form som stables rundt og over et rim som inneholder fellesfunksjonene. Anlegget organiseres rundt et overdekket atrium som er hjertet i anlegget. Sentralrommet(atriet) nås direkte fra det planlagte torget som fyller funksjonen som adkomstplass til anlegget. Torget trekkes videre inn i anlegget ved at atriet åpnes ut mot syd og nærområdene utenfor sentralrommet og knyttes sammen med fotgjengerarealene i torgområdet. Anlegget er organisert i fire hovedsoner. Sentralrommet som fungerer som adkomstområde, felles arbeidssone og oppholdsareal samt myldreareal for kafefunksjonen og auditoriet. Administrasjon med alle cellekontorer organiseres i et to-etasjer høyt volum som står på søyler ned i atriet og korresponderer med plan 2 og 3 i studentdelen av anlegget. Rundt verkstedhallen grupperes laboratoriene over to plan og vender seg inn mot verkstedhallen og nås direkte fra sentralhallen. På toppen av verkstedhall og laboratorier samles klasseromsfunksjonene.  Her etableres også miljøteknisk laboratorium med solcelleanlegg og ventilasjonsaggregat plassert på taket av auditoriet med direkte adkomst fra grupperom i denne fløyen. På denne måten skapes det soner med forskjellig aktivitet, samlokalisert i grupper som naturlig hører sammen.

Type
Utdanning
Oppdragsgiver
Syljuåsen AS
Størrelse
Sted
Gjøvik
Status
Konkurranse 2016

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS