JAF logo
Prosjekter

Hovli Omsorgssenter

Søndre Land kommune ønsker å imøtekomme den kommende eldrebølgen ved å bygge et nytt omsorgssenter for 104 beboere nært knyttet til eksisterende eldresenter.

Utarbeide romprogram, forstudie og skisseprosjekt for nytt omsorgssenter. Omfattende og kompleks prosess mot bruker, administrasjon og politisk ledelse i kommunen. Stort utredningsarbeid i dialog med så vel Husbanken som politisk og administrativ ledelse i kommunen som ledet fram til forhåndsgodkjenning av prosjektet i Husbanken. Prosjektet ble gjennomført med annen arkitekt. Ferdigstilt 2019.

INTENSJON

Intensjonen er å skape et hyggelig og inviterende anlegg som alle brukere, beboere, ansatte og besøkende skal kunne glede seg over. De «nye» eldre vil trolig være mer bevisst på estetikk og tilbud, noe som gjør det ekstra viktig at senteret blir attraktivt og inviterende, spesielt med tanke på at de fleste som kommer til å bo her ikke er i stand til å delta i livet utenfor.

 KONSEPT

Bygningsmassens utforming og størrelse skal gi dette anlegget særpreg og identitet og berike eksisterende bebyggelse. Det er en stor bygningsmasse som skal etableres på en trang og bratt tomt. Det er derfor valgt å dele den i flere sammensatte bygningskropper: Bygg «Nord» og «Syd» knyttet sammen med mellombygg, og bygg «Vest» i tilknytning til bygg «Syd».

Terrengforskjellen utnyttes til å etablere en ekstra etasje som inneholder dagsenter som igjen vender mot eksisterende eldresenter og det nye to etasjes høye «vestbygget», planlagt som geriatriske omsorgsboliger. Det nordlige bygget blir tre etasjer høyt mot nord og trappes ned en etasje i forhold til bygget mot syd.

Type
Omsorg
Oppdragsgiver
Søndre Land Kommune
Størrelse
13.000 m²
Sted
Hov
Status
Skisseprosjekt 2016

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS