JAF logo
Prosjekter

Hytte på Kapp

Tomten er på ca. 7 mål og har variert vegetasjon, hovedsakelig bjørk og furu.

Hovedvolumet består av et langstrakt saltaksvolum som er lagt langs ryggen og følger terrenget. Saltakene overlapper et enkelt betongvolum som dekkes av villvin. Det langstrakte hovedvolumet er transparent fra øst til vest og skaper kontakt mellom solsiden på kvelden og Mjøsa mot øst. Takflatene er båndtekket med zink, mens trekledningen på hovedvolumet er mørkbeiset. Forstøtninger og brystninger mot øst er støpt i betong.  

Uthuset, som ligger nærmest Mjøsa, har en enkel pulttaksform som faller med landskapet med en vinkel på ca. 10 grader ned mot stranda.

De lokale forhold på tomta med lave, mørke volum og det villvindekkede betongvolumet mot nord tilsa at en tilpasning av det eksisterende anneksbygget var nødvendig for å skape helhet på tomta. Annekset inneholder et soverom samt et oppholdsrom som kan åpnes helt opp mot brygga og den vestvendte uteplassen som allerede eksisterer her.

Type
Bolig
Oppdragsgiver
Privat
Størrelse
125 m2
Sted
Kapp, Østre Toten
Status
Ferdigstilt 2017

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS