JAF logo
Prosjekter

Industribygg i Thomasdalen

Sandbeck

Administrasjons-og produksjonslokaler for Sandbeck Reklame. Anlegget består av mindre cellekontorer og fellesarealer for grafisk design med stor høyde. Anlegget ligger i Kallerudlia industriområde. Spesielle krav til ny bebyggelse i området har vært tuftet på enhetlig arkitektonisk utforming (designguide), innen økonomiske rammer for industribebyggelse. Fremtredende materialbruk er stål bærekonstruksjoner og sandwich ytterveggelement med metallisk overflate ut- og innvendig. I administrasjonsavsnitt er det benyttet trepaneler og større alu-glassfelter. 510 m2.

Bonamat

Nytt administrasjons- og distribusjonsanlegg for Bonamat Norge. Administrasjonsavdelingen består av cellekontorer og møterom med systemglassvegger og åpne eksponerte resepsjons- og utstillingsarealer. Anlegget ligger i Kallerudlia industriområde. Spesielle krav til ny bebyggelse i området har vært tuftet på enhetlig arkitektonisk utforming (designguide), innen økonomiske rammer for industribebyggelse. Fremtredende materialbruk er stål bærekonstruksjoner og sandwich ytterveggelement med metallisk overflate ut- og innvendig. I administrasjonsavsnitt er det benyttet trepaneler og større alu-glassfelter. 1250 m2.

Type
Næringsbygg
Oppdragsgiver
DIVERSE
Størrelse
Varierer
Sted
Gjovik
Status
Oppført i 2001 – 2009

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS