JAF logo
Prosjekter

Kolbu barnehage

Den nye barnehagen i Kolbu har en utforming og et uttrykk som gir anlegget egenart og identitet. Barnas møtested fremstår som et helhetlig anlegg med egenkvalitet og særtrekk annerledes enn våre hjem og boliger. Fra parkeringsarealet nås inngangen til barnehagen via port plassert mellom bod og snekkerverksted. De to bygningene danner et portnerhus inn til barnehagen. Barnehagens oppholdsarealer er lagt mot syd og øst sammen med separate innganger for barn og personale. Barnehagebygget er organisert i tre hovedavsnitt: Barnas garderobeanlegg med egen inngang, oppholdsarealer for barna, administrasjon/personale med egen inngang. I tillegg er det anlagt skur/utebod for vogner, leker og skåler. Anleggets arkitektoniske form gir barnehagen særpreg sett i forhold til omkringliggende boligbebyggelse. Et enkelt pulttaksvolum og mindre flate skjermtak sammenkobles til en avstemt og harmonisk helhet med overdekte uteplasser tilrettelagt med solsjalusier og gjennomskinnelige polycarbonatplater i takflaten.

Type
Utdanning
Oppdragsgiver
Kolbu barnehage
Størrelse
600 m²
Sted
Kolbu
Status
Oppført 2010

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS