JAF logo
Prosjekter

Krokryggen

Tre boenheter er organisert i en åpen struktur der formene nyttegjør seg landskapsformen og skaper private, så vel som halvprivate rom rundt et tun. Det er lagt vekt på å skape et likeverdig forhold til adkomst, sol og uteplasser for alle boligene. Overdekte uteplasser som gir mulighet for skjermet opphold både på formiddagen og om kvelden har vært viktig i utformingen. “Tunet” vender vestover og har funksjon som felles hage i forlengelsen av de private uterommene. Felles garasjeanlegg er plassert sør på tomten og korte gangstier fører herfra til boenhetene. Det er lagt vekt på at områdene mellom boenhetene skal være fritt for biler.

Type
Bolig
Oppdragsgiver
Krokryggen bofellesskap
Størrelse
580 M²
Sted
Brumunddal
Status
Oppført i 2009

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS