JAF logo
Prosjekter

Nordbohus

Tomten: Tomten ligger åpen og som del av Rørlegger Malmbergs uteareal. Tomten er forholdsvis  flat, med svak helling mot Østre Totenveg.

Hovedgrep og arkitektonisk form: Bygningens hovedvolum inneholder kontorer for Nordbohus i plan 1, fem leiligheter i plan 2 og to romslige penthouseleiligheter på innskutt 3 plan. Dessuten kjelleretasje med boder, omkledningsrom for personale, arkiv, lager og tekniske rom. I tillegg er det anlagt carport/redskapsbod og søppelbod.

Bygget tilpasser seg den omkringliggende boligbebyggelses proporsjoner og skala dels ved den tilbaketrukkede 3. etasjen, og dels ved at sør- og nordfasadene trappes gradvis inn, så fremsiden mot Østre Totenveg oppleves mindre dominerende. Byggets arkitektoniske form er beslektet med den tidlige funksjonalismens enkle og puristiske uttrykk. Fasaden fremstår med felter av hvitpussede veggskiver og innadvendte hjørner med vindusfelter og balkonger.

Universell utforming: Hovedinngang markeres med kontrastfarge og trinnfri adkomst. Boligene er prosjektert med vekt på universell utforming. Innvendig romdisponering samt heisløsning oppfyller kravene til universell utforming.

Type
Bolig
Oppdragsgiver
AS Nordbohus Gjøvik
Størrelse
1.640 m²
Sted
Gjøvik
Status
Oppført 2013-2014

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS