JAF logo
Prosjekter

Norsk vegmuseum

Et norsk vegmuseum er enestående – også i verdensmålestokk. Vegens historie, nåtid og fremtid i Norge presenteres for besøkende både fra inn- og utland i ”naturlige omgivelser” ute i terrenget og ”klimatisk beskyttet” innomhus i egne museumsbygninger. Terrasseringer og plassdannelser nær museumsbygningene knytter sammen ute og inne og skaper en samlet helhet. En så ”enestående” institusjon må ved sine museale tilbud, sin landskapspleie og ikke minst sin arkitektur, materialbruk og solide detaljering, være med på å skape et levende norsk museum gjennom pedagogisk utnyttelse og utstilling av gammel, ny og fremtidig teknikk og teknologi. Museumsbygningen, men sin utforming og dimensjonering, gir en klar markering av et norsk vegmuseum i forhold til dalføret/Lågen/E6. Samtidig skapes det et behersket og rolig, men likevel spennende, opplevelsesrikt, inspirerende og fleksibelt interiør som ramme omkring vandringen gjennom museets forskjellige avdelinger og mangeartede tilbud. Overskuelig, uhøytidelig og selvsagt økonomisk er andre stikkord som er vektlagt i museumsprosjektet. Likeså kombinasjonen mellom åpne og lukkede rom og skiftende lysforhold, som gir store variasjoner i romopplevelser og mulige utstillingsarrangementer.

Type
Kulturbygg
Oppdragsgiver
Statens vegvesen
Størrelse
1.900 m²
Sted
Lillehammer Kommune
Status
Oppført i 2000

Lignende prosjekter

Reinsvoll Idrettshall
Kulturbygg
Idrett- og flerbrukshall
Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS