JAF logo
Prosjekter

Øvre Torvgate 24 B

Tilbygget søker å utnytte et hull i eksisterende bebyggelse. Det eksisterende bygget er regulert med 2 etasjer, og har i dag 2 etasjer + 1 underetasje. Byggene på hver side har henholdsvis 4 og 5 etasjer. Dette skaper et unormalt «slipp» i bebyggelsen langs Bakkegata. Det foreslåtte tiltaket er på 3 etasjer i tillegg til de eksisterende tre. 6. etasjen er tilbaketrukket. Fasaden er tenkt oppført med plater/beslåtte flater. En utenpåliggende ramme, rammer inn tilbygget og tar opp dimensjonene/proporsjonene i svenskegesimsen fra nabobygg. Denne rammen skiller Øvre Torvgate 24B fra tilbygget, og lar bygget få stå som «eget» volum. Dette gjør at skalaen på byggene i Bakkegata ikke endres med tilbygget. Påbygget vil inneholde 5 stk. leiligheter. Det etableres uteplasser i form av takterrasse på eksisterende Øvre Torvgate 24 B for to av leilighetene, de tre andre får egne balkonger.

Type
Bolig
Oppdragsgiver
Øvre Torvgate 24 B AS
Størrelse
519 m2
Sted
Gjøvik
Status
Skisseprosjekt 2018

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS