JAF logo
Prosjekter

Polarmiljøsenteret og Polaria

Biladkomst skjer ved to tilknytninger – en i nord og en fra syd – til Strandvegen med tunellinnslag og bryggeriadkomst i Musègata. Et trekantet parkeringsområde mot parken gir 98 ”grønne” p-plasser i nord, mens veien fra syd betjener 35 plasser inklusive sykkelparkering og vareleveranse spesielt reservert for senteret, i tillegg til økoadkomst for store lagerhaller, areal for oppstalling av inntil 10 busser, båthavna og eventuelt ytterligere parkeringstilbud syd for Strandvegen 8 og videre sørover i strandsonen. Hovedadkomst for publikum skjer i den diagonale alleen fra Strandvegen/Storgata x Musègata mot markerte inngangspartier for sentret og attraksjonen ved kaifronten. Front og strandpromenade føres ubrutt forbi/under senterbebyggelsen.

Masseoppbyggingen tar hensyn både til den samlede fjernvirkningen, bysenterets målestokk og den funksjonelle organiseringen av en stor og attraktiv arbeidsplass med mange avdelinger og spesialfunksjoner med behov for både egenmarkering og fellesskap. Stigende terreng gir naturlig kjelleretasje mot Strandvegen. Den tverrstilte kontorblokka i 6 etasjer med teknisk loft har en nøytral sydfasade for opprading av de mange standard cellekontorer på 10 og 15 m2 (fra 3. etasje). En mørk kjerne har strategisk plasserte trapper/heiser, samt en rekke garderober og mindre birom. Et dobbelt korridorsystem gir effektiv betjening av cellekontorer og tre påhengte seksjoner mot park- og bysiden. Endeseksjonene er utformet som selvstendige og karakteristiske bygningskropper, mens midtpartiet har felles pausearealer med mye glass mot publikumssiden med ”myk” og samlende toppavslutning for teknikk/lys, samt et toetasjes gjennombrudd for veg og promenade på bakkeplan. Seksjonen mot Strandvegen (laboratorier, større arbeidsrom m.m) er utformet som en tung bygning med tilflukt/lager godt plantet i bakken, mens den buede avslutningen mot havnebassenget skaper et lett, transparent og rolig ”bakteppe” for den mer spektakulære attraksjonsbygningen en kanalbredde lenger nord. Toetasjers bygningskropper mot syd ”leddet” med striper av overlys/glass gir plass til arealkrevende fellesarealer med stor takhøyde (bibliotek/auditorium/storsal) mot sjøsiden, og lagerhaller med lett adkomst ved større transportbehov mot Strandvegen. Bygningskomplekset er i prinsipp skivet i tre 2-etasjers avsnitt med en mer åpen innbyrdes forbindelse via (etasje-)vestibyle og pauserom. Nederst ligger to etasjer med hovedinngang/vestibyle/utstilling, fellesfunksjoner m/administrasjon etc., samt lagerhaller m/verksteder. I plan 3 og 4 har Norsk Polarinstitutt sine lokaler, mens Akvaplan-niva og NPs polarmiljøforvaltning og øvrige fagmiljøer deler de øverste planene. Forurensningstilsynet er lagt til plan 2 med egen inngang fra Strandvegen; bekvemt i en mobiliseringssituasjon og i nær kontakt med hovedlageret. Inngangen kan også tillegges spesialfunksjon som sideordnet personaladkomst. Bygget inneholder litt utstillingsreal og diverse mørke arealer for lagring. For fremtidige, større byggetrinn er det mulighet for en kontorblokk (2-4 etasjer) oppå søndre del av kaldtlageret med videre forbindelse til 3. etasje i eksisterende lokaler på Strandvegen 8. For fellesarealene kan det tenkes utvidelser på/i forlengelsen av parkeringsplassen i syd.

Tykke, tette lameller i varierende skråstilling og med glassede mellomrom skaper et signalbygg av betydelig egenverdi. For betrakteren kan likevel utformingen vekke assosiasjoner om et litt røft slektskap med en ikke fjerntliggende katedral eller typiske formasjoner fra det arktiske isøde. Den ytre formen preger interiøret med stor, vekslende takhøyde og kraftige springende veggflater. Glass-slisser mot nord og i senterets slagskygge gjøres klare, diffuse eller tette etter behov. En innskutt 2. etasje over kafeteriaområdet m.m. og et senket golvnivå mot skjæringspunktet mellom tak og vann, gir rommet ytterligere dimensjon og mangfoldighet. Graden av åpent/lukket bestemmes ut fra det samlede attraksjonsprogrammet og vil sikkert komme til å variere betydelig over tid. Møtet mellom bygning og vann gir nye og spennende utfordringer, spesielt i form av eget aquarium. Den tilsynelatende kompliserte bygningen har en enkel konstruktiv oppbygging med dragerelementer i stål båret av søyler i strategiske posisjoner. I enkelte deler neddyppet i vann kreves spesielle tiltak mot trykk, bølgeslag og springflo. For midnattsolvendt uteaktivitet foran kafeteriaavsnittet, bygges begrenset kaiplass for servering, opphold og ettertanke. Attraksjonens kontorarealer ligger i 2. etasje over inngangsnivået.

Type
Kulturbygg
Oppdragsgiver
Statsbygg
Størrelse
20.700 m²
Sted
Tromsø
Status
Oppført i 1998

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS