JAF logo
Prosjekter

Sandødegården

Det foregår for tiden reguleringsarbeider for denne eiendommen. Reguleringsplanen skal oversendes Gran kommune ultimo 2013 og byggearbeidene tenkes igangsatt medio 2014. Prosjektet inneholder ca. 30 attraktive boenheter med garasjering i kjeller. Sandødegården er svært sentrumsnært og troner på et markant høydedrag over tettstedet. Boligene vil grense mot den nye miljøgata og får rause terrasser mot syd og vest med utsikt over Viggadalen og Gran sentrum.

Type
Bolig
Oppdragsgiver
Sandødegården v/Terje Vold-Johansen
Størrelse
BT 1: 3.500 m²
Sted
Gran
Status
Under prosjektering

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS