JAF logo
Prosjekter

Sjøkanten Senter

Sjøkanten Senter er med sine 40.000 m² en stor utvidelse av det allerede eksisterende kjøpesenteret ved Harstads havn. En utfylling i sjøen ved det gamle fergeleiet ved Margrethe Jørgensens vei gjør det mulig for den nordlige utvidelsen med butikker i to etasjer, stor varelevering samt et tre-etasjers parkeringshus vegg-i-vegg med senteret. Ved å etablere et sentertorg ved nordenden av det eksisterende senteret, bindes det gamle og det nye senteret sammen. Sentertorget er et dobbelthøyt lyst atrium, og er forbundet med hovedinngangen fra parkeringssiden. Her finner man kafé, butikker, heis og et stort, fleksibelt rom som kan brukes til forskjellige aktiviteter. Sentertorget forbinder også senteret med sjøsiden og Stien langs sjøen.

Langs senterets sjøside legges en gang- og sykkelsti med beplantning, benker, trebelegning og trapper ned mot vannet. Området er syd-østvendt og har gode solforhold om dagen. Her vil det også ligge et skipsled hvor man kan ankomme senteret fra sjøen. Kafeen ligger også ut mot dette området, og det legges til rette for uteservering/opphold når værforholdene tillater det. Stien langs sjøen vil med sin kreative utforming og gode beliggenhet tiltrekke og skape liv i området.

Langs fasaden mot parkeringsplassen løper et dekorativt bånd med grønt, perforert metall. I tillegg til å gi senteret et levende og inviterende uttrykk, skaper det også en visuell effekt i mørket ved at fasaden blir opplyst fra baksiden av spots og via vinduer i den bakenforliggende parocfasaden. Denne fasadedelen kan evt. også brukes for skilting. Den samme fasadetypen går igjen ved inngangspartiet mot vannet, og signaliserer bygget også ut mot denne siden.

Type
Næringsbygg
Oppdragsgiver
Verkstedveien Eiendom AS, Per Strand Eiendom AS
Størrelse
20.000 m², Nytt Bygg 11.000 m², Renovert 8.000 m² Nytt Parkeringshus
Sted
Harstad
Status
Forventes ferdig i 2016

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS