JAF logo
Prosjekter

Sjøkanten Senter

Sjøkanten Senter er med sine 20.000 m² en stor utvidelse av det allerede eksisterende kjøpesenteret ved Harstads havn. En utfylling i sjøen ved det gamle fergeleiet ved Margrethe Jørgensens vei gjør det mulig for den nordlige utvidelsen med butikker i to etasjer, stor varelevering samt et tre-etasjers parkeringshus vegg-i-vegg med senteret.

Langs senterets sjøside legges en gang- og sykkelsti med beplantning, benker, tre-belegning og trapper ned mot vannet. Området er syd-øst vendt og har gode solforhold om dagen. Her vil det også ligge et skipsled hvor man kan ankomme senteret fra sjøen. Kaféen ligger også ut mot dette området, og det legges til rette for uteservering/opphold når værforholdene tillater det. Stien langs sjøen vil med sin kreative utforming og gode beliggenhet tiltrekke og skape liv i området. Det legges til rette for ca 190 p-plasser på bakkeplan samt et tre-etasjers parkeringshus med plass til ca 290 p-plasser i tillegg til eksisterende parkering på taket av det gamle senteret ca 110 plasser).

Type
Næringsbygg
Oppdragsgiver
Verkstedveien Eiendom AS, Per Strand Eiendom AS
Størrelse
20.000 m², Nytt Bygg 11.000 m², Renovert 8.000 m² Nytt Parkeringshus
Sted
Harstad

Lignende prosjekter

Kvartal 27
Bolig
Næringsbygg
Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS