JAF logo
Prosjekter

Sjusjøen Fjellstue BT5

Dette trinnet består av 6 leiligheter. Bygget oppføres på østsiden av den rehabiliterte gjenstående delen av Sjusjøen fjellstue. Det legges vekt på at BT 5 skal utformes slik at det har slektskap med de omkringliggende byggene ved fjellstua. Dette gjøres ved valg av materialer, farger og dimensjon/utforming på bygget. Bygget oppføres med trekledning og tak med papptekking. For at utbyggingen på området ikke skal bli for dominerende i terrenget er det valgt mørke farger på kledning. Alle leilighetene har tilgang til balkong mot sør. Leiligheter i plan 2 vil få adkomst fra terreng på baksiden. Leiligheter plan 1 nåes via trapp.

Type
Bolig
Oppdragsgiver
Sjusjøen Utvikling
Størrelse
Ca. 1 100 m²
Sted
Ringsaker
Status
Oppført 2016

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS