JAF logo
Prosjekter

Statoiltomta XXL

Ny, kompakt bygning med 2 etasjer + underetasje, med parkeringsplasser på terreng. Bygningen vil få en tydelig "front" mot parkeringsplassen på plan 1, med hovedinngang og tydelig rullebånd som forbinder etasjene. Alle etasjene får store, sammenhengende salgsarealer, og birom i de innerste delene. Heis, trapperom og våtrom samles i en kjerne som forbinder planene. Varemottak til alle forretninger er plassert på plan 0, og varene transporteres med heis opp til salgslokalene. Bygningen vil inneholde både forretningsarealer for plasskrevende varehandel og detaljhandel, med tilhørende kontorer, birom/lager og personalrom/kontorer.

Type
Næringsbygg
Oppdragsgiver
Linnerud Holding AS
Størrelse
Ca. 10 000 m2
Sted
Gjøvik
Status
Skisseprosjekt 2016

Lignende prosjekter

Parkgata 6
Næringsbygg
Kvartal 27
Bolig
Næringsbygg
Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS