JAF logo
Prosjekter

STRAND Hotell og Kulturhus

Ved Hunnselvas utløp og i skillet mellom land og vann, ligger STRAND Hotell og Kulturhus. Det opprinnelige Strand hotell eller ”Strandgården”, tegnet av arkitekt Knut Knutsen, ble bygget i 1951 og var banebrytende og vant berømmelse for sitt flotte og enestående SPA-anlegg. I tillegg til SPA-anlegget inneholdt hotellet restauranter og kongressaler.

Nye eiere av Strand Hotell ønsket en utvidelse av hotellkapasiteten med 68 rom, nye resepsjonsarealer og fellesarealer samordnet med det nye kulturhuset. Utvendige balkonger i forskjellige nivåer utgjør et spennende ”inventar” i den nye fellesfoajeen og gir rommet et teatralsk uttrykk. Den nye hotellfløyen hviler på høye søyler mot forplassen og ”skrever” over den nye Black Boxen med div. birom knyttet til Kulturhuset. Kulturhuset, Strand Kino & SceneEksisterende kinosaler videreutvikles med ny ombygget kinofoaje og felles inngang med hotellet. Sitteamfiet mellom øvre og nedre foaje knytter vrimlearealene sammen og gir et sentralt og lett tilgjengelig sceneareal. Nedre foaje med vrimlearealer og plass for barnescene fungerer også som foajeareal for ny Black Box med tilhørende skuespillergarderober og produksjonsrom. Black Boxen har i tillegg adkomst for publikum direkte fra Kulturstredet.

Samlokaliseringen av Hotell og Kulturhus krever gode adkomstforhold. I lys av dette ble tidligere Elvegata trukket inn som anleggets nye forgård med nye inngangssoner direkte fra denne. Gata stenges for almenn biltrafikk og utvikles til et ”Kulturstrede” som knytter STRAND til elvebredden.- Med dette grepet vendes det nye anleggets ansikt mot elvebredden og innleder i så måte en ny situasjon der bygningsmassen inngår i et nært samspill med elva som slynger seg gjennom byen. (Bilder via Byggenytt)

Type
Kulturbygg
Oppdragsgiver
Gjøvik Kommune
Størrelse
4.300 m²
Sted
Gjøvik
Status
Oppført i 2011

Lignende prosjekter

Reinsvoll Idrettshall
Kulturbygg
Idrett- og flerbrukshall
Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS