JAF logo
Prosjekter

Tilbygg Polaria

Det eksisterende Polarmiljøsenteret Polaria i Tromsø er ønsket utvidet, og med bakgrunn i dette har vi utarbeidet et skisseforslag til tilbygg. Den eksisterende formen, som henleder tankene til et arktisk landskap med fem isflak som smyger seg opp på land, suppleres med et nytt tilbygg av et sjette isflak. Utvidelsen skjer mot sydøst, hvor flaket smelter ned mot vannet. Det nye volumet brytes av en stor åpning, som åpner seg opp mot det dramatiske landskapet og skaper en flytende overgang mellom ute og inne. Tilbyggets hovedattraksjon er to utendørs basseng, hvor tilskuere kan oppleve et selshow fra de nye tilskuerplassene. Med den nye utvidelsen er det også mulig å besøke selenes verden under vann i form av den underjordiske tunnelen i kjellerplanet. En ny café med panoramautsikt over havet og Tromsø’s landskap blir også en del av den nye bygningen. Utover dette består tilbygget av funksjoner som laboratorium, klasserom og administrasjon. Utvidelsen skal skape en større kapasitet for Polarmiljøsenteret, samt optimere forholdet for senterets seler.

Type
Kulturbygg
Oppdragsgiver
Størrelse
Sted
Tromsø
Status
SKISSEPROSJEKT 2015

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS