JAF logo
Prosjekter

Tongjordet barnehage

Hovedformen følger gateløpet og etterlater et intimt lekeareale på solsiden av anlegget, mellom eksisterende trerekke og nybygget. Lave, enkle volum som er forbundet med pergolatak er lagt inn til hovedvolumet langs nord og sydfasaden. Den kileformede adkomstplassen leder fram til 3 inngangssoner: 2 innganger leder inn i garderobesoner for den daglige bruken, mens den midtre benyttes som besøks- og stasinngang. Barnehagen er organisert som avdelingsløs, med separate baser for 0-3 årsgrupper og 3-6 årsgrupper. Fellesfunksjoner er lagt mellom basearealene og en “gate” binder dem sammen med basene og “torg” som er midtpunktet i anlegget. Lysinnslipp og utsikt fra rommene er plassert slik at barnas høyde var styrende for valg av konsept. Anlegget fremstår som mørke trebygninger med varierende overflatestruktur utvendig og som lyse og fargerike arealer innvendig.

Type
Utdanning
Oppdragsgiver
Gjøvik kommune
Størrelse
880 m²
Sted
Gjøvik
Status
OPPFØRT I 2007

Lignende prosjekter

Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS