JAF logo
Prosjekter

Villa Løfgren/ Lundhaug

På Kollshaugen, et høydedrag nord for Gjøvik, med fantastisk utsikt utover Mjøsa og omkringliggende landskap, ligger villa Løfgren Lundhaug. Boligen ligger på en kolle med høye, frittstående furutrær, store steiner og lyngbunn. Anlegget bygges med utleieenhet og uthus/garasje for fem biler. Tomten som stilles til disposisjon, har adkomst fra eksisterende boligområde, men ligger høyere enn dette. Anlegget plasseres på toppen av høydedraget med fritt utsyn over det store landskapsrommet. Ved innkjøringen til tomten plasseres boligens ”gårdsplass” med uthus/garasjeanlegg. Uthuset legges nennsomt inn i terrenget med ryggen mot kollen for å nedskalere anleggets volum. Fra ”gårdsplassen” leder ankomstsonen inn mot boligen som bygges over to plan. Utleieenheten legges som en sidefløy i anlegget og ledende element fram til boligens hovedinngang. Fra inngangssonen leder friskåret trapperom fra romslig inngangshall til boligens hovedplan med rause oppholdsarealer og godt proporsjonert soveromsavsnitt. Oppholdsarealene orienteres mot det åpne landskapsrommet med store glassfelter mot syd og vest, og fanger den fantastiske utsikten til mjøslandskapet. Som en ytterligere markering av dette potensialet, anlegges det en liten utsiktsstue i trapperommets forlengelse. Stue og oppholdsarealene formidler en nær sammenheng mellom oppholdssoner inne og ute og gir på denne måten en visuell utvidelse av indre rom. Boligen bygges som murhus med utvendige flater som hvitmales, ispedd fargefelter for identitet og sonemarkering. Tak tekkes med zink båndtekking på alle flater, og enkelte store glassfelter limes til utvendig pussede murflater. Utvendig terreng beholdes som naturterreng, og tilbakefylte masser bekles med stedlig skogbunn. Boligens BRA-arealer: Utleieenhet: 68.8 m2 Bolig: 147.0 m2, uthus/garasje: 85.8 m2

Type
Bolig
Oppdragsgiver
Løfgren/ Lundhaug
Størrelse
300 m²
Sted
Gjøvik
Status
2013

Lignende prosjekter

Stokke Studio
Bolig
Næringsbygg
Kulturarena Hotellstudie
Bolig
Kulturbygg
Næringsbygg
Adresse
Jernbanegata 4
2821 Gjøvik
Telefon
+47 61 15 06 00
©Copyright - JAF arkitektkontor AS